Čiré sklo Float

Plavené sklo float je vyráběné plavením nepřetržitého pásu skla po hladině roztaveného kovu. Jedná se o sodnovápenaté, ploché, vysoce jakostní sklo s planparalelními plochami s přirozeným lesklým povrchem a nezkreslujícím průhledem. Sklo float svou jakostí odpovídá nejvyšším požadavkům, jaké lze na současná skla klást v oborech, pro které jsou používána.
Odolnost proti teplotnímu rázu
V důsledku své křehkosti neodolává sklo tak dobře tepelnému rázu jako mnoho jiných, ve stavebnictví používaných materiálů. Sklo o nižších tloušťkách odolává náhlým teplotním změnám lépe, než skla vyšších tlouštěk.
Vlastnosti:
průhlednost, odolnost proti působení vody a atmosférickým vlivům
Použití:
Sklo float lze využít všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na světelnou propustnost a estetický účinek zasklené plochy. Lze je použít k přímé aplikaci nebo je ohýbat či použít v izolačních sklech, oknech, dveřích, vstupních stěn a portálů, dělících stěn a obvodových plášťů budov.