Izolační dvojskla a trojskla

technicky popis skel

 

Izolační dvojskla
Izolační dvojsklo je konstruováno ze dvou tabulí skla v tloušťách a duhu odpovídajících funkčním a mechanickým nárokům, jejichž vzdálenost vymezuje dutý distanční rám plněný vysoušecím prostředkem. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným, vulkanizujícím tmelem. Konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel. Izolační skla nejsou samonosný prvek.
Použití:
Pro příznivé tepelné a zvukové izolační hodnoty je izolační sklo vhodné pro zasklívání tvorových konstrukcí staveb. Kombinace skladby skel dovoluje zvýrazňovat přednosti různých typů plochých skel, usměrňovat vliv slunečního spektra, vyhovět žádaným bezpečnostním a akustickým vlastnostem, šetřit energii atd. Zasklívací práce je nutné provádět podle montážních podmínek výrobce.
 

Izolační trojskla
Izolační trojsklo je konstruováno ze tří tabulí skla v tloušťkách a druhu odpovídajících funkčním a mechanickým nárokům, jejichž vzájemnou vzdálenost vymezují distanční duté rámy, plněné vysoušecím Ostředkem. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným, vulkanizujícím tmelem. Konstrukce vytváří hermetické uzavření obou dutin mezi tabulemi skel. Izolační skla nejsou samonosný prvek.
Použití:
Pro příznivé tepelné a zvukově izolační hodnoty je izolační sklo vhodné pro zasklívání tvorových konstrukcí staveb. Kombinace skladby skel dovoluje zvýrazňovat přednosti různých typů plochých skel, usměrňovat vliv slunečního spektra a vyhovět žádaným bezpečnostním a akustickým vlastnostem, šetřit energii.
 

Planibel Plus - sklo s nízkou emisivitou
Planibel Plus je monolitické sklo s měkkou elektromagneticky nanesenou funkční vrstvou oxidů kovů na jednom z povrchů plaveného skla float. Vzhledem k charakteru funkční vrstvy je sklo Planibel Plus určeno pouze pro zpracování v izolačních sklech. Vrstva musí bých vždy orientována do dutiny izolačního skla, aby se zabránilo mechanickému poškození.
Možnosti kombinace:
lité sklo, tvrzené sklo – Restex, vrstvené sklo – Connex, barevné ve hmotě – Planibel reflexní sklo - Stopsol
Vlastnosti:

  • vysoká hodnota světelné propustnosti 85% (jednoduché sklo)
  • výrazné zlepšení koeficientu prostupu tepla izolačních skel
  • redukce UV záření
  • neutrální průhled
  • mírná reflexe (lehce namodralé) – vizuálně splývá s klasickým zasklením

Použití:

Pouze v izolačních sklech, nikoli samostatně.