Ohýbané sklo

Vzniká technologií ohýbání tabulí skel do žádaného válcového ohybu pomocí speciálních forem. Lze ohýbat skla monolitická hladká, vzorovaná, matovaná i barevně pojednaná nebo skla vrstvená s fólií čirou popř. barevnou, skla opakní i s drátěnou vložkou.
Použití:
Fasádní prvky, výkladní skříně, ochozy, prodejní pulty, chladící skříně potravinářských obchodů, dekorativní prvky, vitráže apod.
Ohyby – Jednoduché válcové ohyby

  • do čtvrtkružnice, popř. s přímým prodloužením na jedné straně nebo na obou stranách
  • do dvou pětin kružnice
  • dva ohyby na jedné tabuli (konkávní i konvexní)

Složitější válcové ohyby je nutné projednat s výrobcem