Ornamentní skla - drátoskla

Sklo lité válcované
Vyrábí se ve dvou typech: - sklo vzorované, jehož jedna plocha má vytlačený vzor, druhá je nepravidelně nerovná - sklo surové, jehož oba povrchy jsou nepravidelně nerovné Oba typy mohou být v provedení čirém nebo barevném ( jantarové žlutá nebo bronzová)
Použití:
Rozdělení prostorů dekorativním způsobem s tlumenou průhledností, vitráže, zasklení oken a dveří s nežádoucím průhledem při zachování optimální světelné propustnosti. Surové sklo se účelně využívá pro zasklívání pařenišť a zahradnických skleníků. Lité sklo lze ohýbat i používat do izolačních skel.


Sklo lité válcované s drátěnou vložkou
Ploché sklo s drátěnou vložkou, která při rozbití tabule zajišťuje soudržnost. Během válcování a tvarování je do pásu skla zaválcována rovnoběžně s povrchem drátěná vložka.
Použití:
K zasklívání tvorových konstrukcí továrních hal, střešních oken, světlíků, sklepů, domovních dveří, výplní balkónových zábradlí, výtahových šachet i jako vnější fasádní krytina. Pro speciální způsoby použití lze toto sklo i ohýbat, rovněž používat do izolačních skel. Drátěná vložka vytváří sklo bezpečnostního charakteru i se zvýšenou požární odolností.