Protipožární skla - Pyrobelite, Pyrobel

Několik tabulí skla spojených plošně speciálními vrstvami, zabraňujícími šíření tepla a zajišťujícími celistvost při požáru. Lze použít při všech aplikacích, kde nařízení vyžadují určitou specifickou úroveň odolnosti proti ohni, např. nemocnice, školy, hotely.